یک زندانی در زندان از پایان‌نامه ارشدش دفاع کرد

یکی از مددجویان زندان فشافویه‌ی تهران به‌طور مجازی از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود در رشته مدیریتIT دفاع کرد.

یک زندانی در زندان از پایان‌نامه ارشدش دفاع کرد

یکی از مددجویان زندان فشافویه‌ی تهران به‌طور مجازی از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود در رشته مدیریتIT دفاع کرد.

این فرد از سال ۱۳۸۶ به‌دلیل پرونده مالی در زندان است.

او پیش از این هم توانسته بود مدرک کاردانی مترجمی انگلیسی و دو مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی و کسب‌وکار را در زندان بگیرد.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر