شستش از کجا خبردار شد؟

حتما برای بسیاری از افراد این سوال پیش آمده است که اولین‌بار، ضرب‌المثل شستش خبردار شد، از کجا آمده است.

شستش از کجا خبردار شد؟

یکی از ضرب‌المثل‌های قدیمی در ادبیات فارسی عبارت «شستش خبردار شد» است. اینکه این ضرب‌المثل از کجا شکل گرفته، در برنامه پرستاره شبکه آموزش بیان شده است.

در ادامه، در فیلم زیر، ریشه شکل‌گیری ضرب المثل «شستش خبردار شد» بیان شده است.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر