توضیحات نوری درباره نحوه جدید استخدام در آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: استخدام در آموزش و پرورش باید دارای نظم و انضباط شود و با قاعده و چارچوب خاصی انجام شود.

توضیحات نوری درباره نحوه جدید استخدام در آموزش و پرورش

زیر آموزش و پرورش با بیان اینکه آموزش و پرورش امروز دغدغه اول همه ارکان نظام است، گفت: در این راه نیاز است ظرافت‌هایی رعایت و در قرارگاه آموزشی اقداماتی شود.

یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش در قرارگاه جهادی نصیب برابر آموزش و پرورش استان اصفهان اظهار داشت: جهاد دربی از درب‌های بهشت است که به صورت ویژه برای اولیای الهی باز می‌شود و جهادگران قرارگاه نصیب برابر آموزشی باید ارزش و جایگاه خود را بدانند چرا که جهاد امری مردمی و عامل بقای حکومت است و از آنجا که حفظ نظام از اوجی واجب است، جهادگران در راه عمل به اوجب واجبات است.

نوری افزود: آموزش و پرورش امروز دغدغه اول همه ارکان نظام است و در این راه نیاز است ظرافت‌هایی را رعایت کنیم و در قرارگاه عدالت آموزشی باید اقداماتی انجام شود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت انسجام ساختار آموزش و پرورش تصریح کرد: استخدام در آموزش و پرورش باید دارای نظم و انضباط شود و با قاعده و چارچوب خاصی انجام شود.

نوری ادامه داد: هدف قرارگاه عدالت آموزشی این است که نتیجه و پیامد هر اقدامی باید دارای روح عدالت آموزشی باشد که یکی از مهمترین آن‌ها موضوع بازماندگان از تحصیل است که با طرح شهید محمودوند پیش رود.

او گفت: با توجه به اینکه روح کار جهادی ارزشمند است، تلاش ما در قرارگاه نصیب برابر آموزشی این است که همه از کار جهادی بهره ببرند و لذت آن را بچشند.

وزیر آموزش و پرورش در پایان گفت: با توجه به زیرساخت‌های مطلوب اصفهان این امکان وجود دارد که میزبانی المپیاد جهانی فیزیک دانش‌آموزان به این استان واگذار شود.

منبع: مهر

دیگر رسانه ها

ارسال نظر