یک تصویر متفاوت از یادبود «کیان پیرفلک» در سیستان و بلوچستان

تصویری از یک مدرسه در سیستان و بلوچستان در فضای مجازی دست می شود که نشان می دهد دانش آموزان این مرکز آموزشی به متفاوت‌ترین شکل یاد و خاطره کیان پیرفلک، کودک ۹ساله ایذه‌ای را گرامی داشتند

یک تصویر متفاوت از یادبود «کیان پیرفلک» در سیستان و بلوچستان

تصویری از یک مدرسه در سیستان و بلوچستان در فضای مجازی دست می شود که نشان می دهد دانش آموزان این مرکز آموزشی به متفاوت‌ترین شکل یاد و خاطره  کیان پیرفلک، کودک ۹ساله ایذه‌ای را گرامی داشتند.

یادبود کیان پیرفلک در سیستان و بلوچستان

دیگر رسانه ها

ارسال نظر