پل طبیعت آبی شد

پل طبیعت تهران در منطقه عباس آباد تهران قرار دارد و از عرض بزرگراه مدرس می‌گذرد و بوستان‌های طالقانی در شرق و آب و آتش در غرب را به هم متصل می‌کند، آبی‌رنگ شد.

پل طبیعت آبی شد

پل طبیعت به مناسبت روز جهانی دیابت به رنگ آبی در آمد.

پل طبیعت به عنوان نماد نوین شهر تهران همزمان با روز جهانی دیابت ۲۳ آبان ماه (۱۴ نوامبر) و به منظور آشنایی شهروندان از این بیماری خاموش آبی‌رنگ شد.

پل طبیعت تهران در منطقه عباس آباد تهران قرار دارد و از عرض بزرگراه مدرس می‌گذرد و بوستان‌های طالقانی در شرق و آب و آتش در غرب را به هم متصل می‌کند.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر