نحوه جابجایی و انتقال دائم کارکنان دستگاه‌ها به آموزش و پرورش اعلام شد

در اجرای بند ج تبصره 20 قانون بودجه سال 1401کل کشور و تفاهم‌نامه منعقده بین سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی وزارت آموزش و پرورش در خصوص جابه‌جایی و انتقال دائم نیروی انسانی مازاد از سایر دستگاه‌های اجرایی با تاکید بر دانشگاه پیام نور، لیست متقاضیان انتقال از دانشگاه ارسال می‌شود.

نحوه جابجایی و انتقال دائم کارکنان دستگاه‌ها به آموزش و پرورش اعلام شد

وزارت آموزش و پرورش شرایط جابه‌‌جایی و انتقال دائم نیروی انسانی مازاد سایر دستگاه‌های اجرایی به این وزارتخانه را ابلاغ کرد.

وزارت آموزش و پرورش بخشنامه‌ای را درباره جابجایی و انتقال دائم نیروی انسانی مازاد از سایر دستگاه‌های اجرایی با تأکید بر دانشگاه پیام نور را به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد.

در این بخشنامه تأکید شده است:

در اجرای بند ج تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱کل کشور و تفاهم‌نامه منعقده بین سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی وزارت آموزش و پرورش در خصوص جابه‌جایی و انتقال دائم نیروی انسانی مازاد از سایر دستگاه‌های اجرایی با تاکید بر دانشگاه پیام نور، لیست متقاضیان انتقال از دانشگاه ارسال می‌شود.

مقتضی است دستور فرمایید ضمن بررسی شرایط احراز با تاکید بر بخش آموزشی و متناسب با نیاز نیروی انسانی استان با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اولویت‌های انتخابی متقاضیان بررسی شود.

۱. به کارگیری نیروی متناسب با رشته تحصیلی و با رعایت طرح طبقه‌بندی مشاغل و طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان برای مشاغل اداری و آموزشی انجام شود.

۲. انتقال نیروهای قرارداد کار معین صرفاً برای مشاغل اداری امکان‌پذیر بوده و همچنین احتساب سنوات یا تبدیل وضعیت پس از به کارگیری در آموزش و پرورش با رعایت ضوابط و مقررات طرح طبقه‌بندی رسته‌های اداری به شرح داشتن شناسنامه قرارداد امکان‌پذیر خواهد بود.

۳. در صورت انتقال متقاضیان به وزارت آموزش و پرورش احراز شرایط طرح طبقه‌بندی رسته‌های اداری طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان الزامی است که رعایت ضوابط و مقررات منجر به عدم احتساب سنوات و تنزل طبقه قبلی و به تبع آن کاهش سنوات تجربی ممکن است منجر به کاهش حقوق و مزایای مستمر افراد مذکور شود که در این صورت هیچ‌گونه اعتراضی از سوی فرد مورد قبول نیست.

۴. پرداخت تمام کسورات بازنشستگی و بیمه به صندوق‌های ذینفع تا قبل از انتقال به عهده دستگاه مبدا است، همچنین پذیرش تجمیع یا عدم تجمیع سوابق بیمه توسط صندوق‌های مزبور پس از انتقال به وزارت آموزش و پرورش بر عهده ذینفع بوده و این وزارتخانه هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال مشکلات احتمالی ایام مذکور نخواهد داشت.

۵. در خصوص انتقال نیروهای قراردادی پس از رعایت مفاد بندهای فوق‌الذکر در صورت اعلام آمادگی متقاضی مبنی بر انتقال به وزارت آموزش و پرورش تا تکمیل اخذ مجوزهای لازم، دریافت شناسه‌های قراردادی جدید و اعلام به استان‌ها هیچ گونه اقدامی صورت نگیرد.

۶. پس از دریافت فهرست مشخصات افراد واجد شرایط و مورد نیاز استان‌ها اعم از نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی فهرست مذکور در اختیار دانشگاه پیام نور قرار گرفته تا نسبت به پیگیری به منظور دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح اقدام کند.

۷. بعد از تأیید فهرست مذکور و صدور مجوز انتقال به وزارت آموزش و پرورش به استناد تبصره ۲ ماده واحده نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش مصوب جلسه ۸۳۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، نیروی فوق‌الذکر ملزم به گذراندن دوره‌های مهارت آموزی در دانشگاه فرهنگیان و رجایی است. بدیهی است پس از گذراندن دوره مذکور (قبولی در آزمون جامع) نسبت به اخذ تعهد محضری مبنی بر خدمت در محل تعیین شده اقدام و از ابتدای مهر ۱۴۰۱ نسبت به کارگیری و صدور احکام کارگزینی افراد فوق‌الذکر اقدام خواهد شد.

۸. پرداخت حقوق از ابتدای ورود به آموزش و پرورش از طریق مناطق به شرطی صورت خواهد گرفت که سازمان برنامه و بودجه طبق تفاهم نامه نسبت به انتقال اعتبارات مربوط به وزارت آموزش و پرورش اقدام کرده باشد بنابراین قبل از صدور حکم باید تاییدیه اعتبارات از دفتر بودجه و مدیریت منابع اخذ شده باشد.

متن این بخشنامه را از اینجا دریافت کنید.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر