عکس پربازدید از دوستی دو حیوان متفاوت+ببینید

دوستی جالب لاکپشت و گوساله که غذایشان را با هم شریک می‌شوند و با هم استراحت میکنند و سوژه عکاسان شده‌اند.

عکس پربازدید از دوستی دو حیوان متفاوت+ببینید

ارسال نظر