وظیفه شورا‌های آموزش و پرورش برای هزینه ترمیم نمره مشخص شد

محسن زارعی درباره هزینه ترمیم نمره برای دانش آموزان گفت: تعیین هزینه این اقدام به شکل استانی است و شورا‌های آموزش و پرورش هر استان بر اساس شرایطی که دارند، تصمیم می‌گیرند و تعیین نرخ می‌کنند.

وظیفه شورا‌های آموزش و پرورش برای هزینه ترمیم نمره مشخص شد

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: موضوع تعیین نرخ ترمیم نمره برای دانش آموزان وظیفه شورا‌های آموزش و پرورش در هر استان است.

محسن زارعی درباره هزینه ترمیم نمره برای دانش آموزان گفت: تعیین هزینه این اقدام به شکل استانی است و شورا‌های آموزش و پرورش هر استان بر اساس شرایطی که دارند، تصمیم می‌گیرند و تعیین نرخ می‌کنند.

او گفت: ترمیم نمره کشوری نیست و شورا‌های آموزش و پرورش در هر استان مسئول تعیین نرخ این موضوع  و تصویب آن هستند.

در روز‌های گذشته بسیاری از خانواده ها از افزایش هزینه ترمیم نمره خبر داده بودند. هزینه‌ای که طبق گفته خانواده‌ها اول از خانواده‌ها دریافت می‌شود و پس از آن اجازه ثبت نام صادر می‌شود./ باشگاه خبرنگاران

دیگر رسانه ها

ارسال نظر