تصویری متفاوت از تیپ زنان در یک پیتزافروشی

مجله Magnum، تصویری از یک پیتزافروشیِ تهران در دهه هفتاد را منتشر کرده است که پاربازدید شد.

تصویری متفاوت از تیپ زنان در یک پیتزافروشی

ارسال نظر