فعال رسانه ای: از موتورسواری ‎زنان متعجب نشوید

یک فعال رسانه ای نوشت: متاسفانه تابوسازی در میان عده‌ای گاه چنان بی‌مبناست که به وهن دین می‌انجامد.

فعال رسانه ای: از موتورسواری ‎زنان متعجب نشوید

علیرضا معزی، فعال رسانه‌ای نوشت:‌ «از حرمت موتورسواری ‎زنان متعجب نشوید؛ متاسفانه تابوسازی در میان عده‌ای گاه چنان بی‌مبناست که به وهن دین می‌انجامد.

پیرمرد متدینی در محله‌مان داشتیم معروف به احمدآقا قفل‌ساز، عمری کوشید که او را قفل فروش صدا کنند نه قفل‌ساز چون معتقد بود ساز، ‎حرام است و درآمدش شبهه‌ناک می‌شود.»

علیرضا معزی

دیگر رسانه ها

ارسال نظر