نحوه مشاهده حقوق و دستمزد و بررسی سوابق بیمه تامین اجتماعی

تمام بیمه‌شدگان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی (eservices.tamin.ir) سوابق خود را رصد کنند، دستمزد‌های پرداختی را ببینند و از چهل خدمت غیرحضوری دیگر بهره‌مند شوند.

نحوه مشاهده حقوق و دستمزد و بررسی سوابق بیمه تامین اجتماعی

رئیس اداره ارتباط مردمی سازمان تامین اجتماعی البرز گفت: دریافت سوابق بیمه از طریق مراجعه به پایگاه اینترنتی خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی قابل دریافت است.

پورتقی گفت: تمام بیمه‌شدگان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی (eservices.tamin.ir) سوابق خود را رصد کنند، دستمزد‌های پرداختی را ببینند و از چهل خدمت غیرحضوری دیگر بهره‌مند شوند.

او می‌گوید: همکاران من در سامانه تلفنی ۱۴۲۰ به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی سوالات بیمه شدگان هستند.

رئیس اداره ارتباط مردمی سازمان تامین اجتماعی البرز گفت: سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۴۲۰ نیز از دیگر روش‌های ارائه خدمت غیرحضوری به بیمه شدگان تامین اجتماعی است.

او در خصوص بیمه کارگران ساختمانی، می‌گوید: امیدوارم ساز و کاری ایجاد شود که همه کارگران ساختمانی شناسایی شوند و بتوانیم به صورت رایگان آنان را بیمه کنیم، اما اکنون ظرفیت و سهمیه‌ای برای بیمه این قشر وجود ندارد.

پورتقی گفت: هرکسی که ادعای سابقه بیمه دارد و سابقه او موجود نیست می‌تواند ادعای خود را در ایگاه اینترنتی خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی ثبت کند.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر