خبر مهم دانشگاه فرهنگیان برای دانشجومعلمان

دانشجومعلمان علاقمند می‌توانند برای فعالیت و انتخابات در کانون‌های دینی، مذهبی، ادبی، هنری، فرهنگ، اندیشه و اجتماعی با عناوین ۳۰گانه همچون: کانون قرآن و عترت، کانون مهدویت، کانون شعر و ادب، کانون نویسندگی، کانون صنایع دستی، کانون مکتب تربیتی سردار سلیمانی، کانون خبر، رسانه و فضای مجازی، کانون ایرانشناسی و ایرانگردی، کانون محیط زیست، کانون هلال احمر، کانون همیاری و امور خیریه و..... و همچنین در انجمن های علمی منطبق با رشته های تحصیلی ۱۹گانه دانشگاه اعلام آمادگی‌کنند.

خبر مهم دانشگاه فرهنگیان برای دانشجومعلمان

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان از برگزاری انتخابات کانون‌های فرهنگی و انجمن‌های علمی در نیمه دوم آبان ۱۴۰۱ خبر داد.

انتخابات کانون‌های فرهنگی و انجمن‌های علمی به عنوان پرمخاطب‌ترین تشکل‌های دانشجویی همچون سال های گذشته در نیمه دوم آبان برگزار می‌شود. 

تشکل‌های دانشجویی فرصت فعالیت جمعی موثر و بستر شناسایی و پرورش استعدادها و ظرفیت های دانشجومعلمان است. بر این اساس، دانشجومعلمان علاقمند می‌توانند برای فعالیت و انتخابات در کانون‌های دینی، مذهبی، ادبی، هنری، فرهنگ، اندیشه و اجتماعی با عناوین ۳۰گانه همچون: کانون قرآن و عترت، کانون مهدویت، کانون شعر و ادب، کانون نویسندگی، کانون صنایع دستی، کانون مکتب تربیتی سردار سلیمانی، کانون خبر، رسانه و فضای مجازی، کانون ایرانشناسی و ایرانگردی، کانون محیط زیست، کانون هلال احمر، کانون همیاری و امور خیریه و..... و همچنین در انجمن های علمی منطبق با رشته های تحصیلی ۱۹گانه دانشگاه اعلام آمادگی‌کنند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان، انتخابات کانون‌ها و انجمن ها در نیمه دوم آبان به صورت حضوری، مجازی در پردیس ها و مراکز دانشگاه فرهنگیان در سراسر کشور برگزار می شود. دانشجومعلمان علاقمند جهت کسب اطلاع از جزییات بیشتر می توانند به مسئول فرهنگی پردیس و مرکز مراجعه‌کنند.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر