فراخوان جذب اعضای هیات علمی آبان ۱۴۰۱

دو مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر افزایش سن جذب برای عضویت در هیأت علمی تا ۴۵ سال و امتیاز تأهل و داشتن فرزند در جذب اعضای هیأت علمی، در این فراخوان اعمال شده است.

فراخوان جذب اعضای هیات علمی آبان ۱۴۰۱

فراخوان جذب اعضای هیأت علمی آبان ماه ۱۴۰۱ کلید خورد. براساس تقویم زمانی اعلام شده، اعلام نیاز دانشگاه‌ها از ۱۴ آبان ۱۴۰۱ آغاز شده و تا ۲۷ آبان ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت، بررسی اعلام نیاز دانشگاه و تخصیص ظرفیت ۲۸ آبان توسط مرکز نظارت آغاز شده و تا یازده آذرماه ادامه خواهد داشت. تطبیق نیاز با تاییدیه مرکز نظارت توسط دانشگاه‌ها از ۱۲ آذر ۱۴۰۱ آغاز شده و تا ۲۱ آذر ماه ادامه خواهد داشت.

ثبت‌نام داوطلبان در فراخوان جذب از ۲۶ آذرماه آغاز شده و تا ۷ دی ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت و سپس پس از طی فرایندهای جاری اعلام نتیجه نهایی توسط دانشگاه به متقاضی ۱۷ تیر ۱۴۰۲ انجام خواهد گرفت.

همچنین دو مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر افزایش سن جذب برای عضویت در هیأت علمی تا ۴۵ سال و امتیاز تأهل و داشتن فرزند در جذب اعضای هیأت علمی، در این فراخوان اعمال شده است.

فراخوان آبان ماه ۱۴۰۱

ردیف    اقدام کننده      اقدام     تاریخ شروع     تاریخ خاتمه

۱ دانشگاه                 اعلام نیاز     ۱۴۰۱/۰۸/۱۴           ۱۴۰۱/۰۸/۲۷

۲ مرکز نظارت  بررسی اعلام نیاز دانشگاه و تخصیص ظرفیت  ۱۴۰۱/۰۸/۲۸   ۱۴۰۱/۰۹/۱۱

۳‌ دانشگاه  تطبیق نیاز با تاییدیه مرکز نظارت   ۱۴۰۱/۰۹/۱۲   ۱۴۰۱/۰۹/۲۱

۴ مرکز جذب اعضای هیأت علمی  فراخوان  ۱۴۰۱/۰۹/۲۶   ۱۴۰۱/۱۰/۰۷

۵ دانشگاه  بررسی اولیه پرونده متقاضیان با نظر هیأت اجرایی جذب دانشگاه ۱۴۰۱/۱۰/۱۷   ۱۴۰۲/۰۱/۲۳

۶ ارسال پرونده‌های متقاضیان دارای شرایط اولیه به کمیته‌های بررسی توانایی‌های علمی و صلاحیت عمومی

۷ نتیجه بررسی صلاحیت علمی و عمومی در دانشگاه

۸ اتخاذ تصمیم در هیأت اجرایی جذب دانشگاه

۹ ارسال پرونده متقاضیان مورد تأیید هیأت اجرایی جذب دانشگاه به دبیرخانه هیأت مرکزی جذب

۱۰ مرکز جذب اعضای هیأت علمی  بررسی مرکز جذب و طرح در هیات مرکزی ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷

۱۱ دانشگاه اعلام نتیجه نهایی توسط دانشگاه به متقاضی حداکثر تا ۱۴۰۲/۰۴/۱۷

دیگر رسانه ها

ارسال نظر