خبر فوری:

ادعای هک ۳۰۰ دروبین شهری و خصوصی

گروه ناشناس انونیموس مدعی شد که بیش از ۳۰۰ دروبین را هک کرده است.

ادعای هک ۳۰۰ دروبین شهری و خصوصی

ارسال نظر