خبر فوری:

خبر مهم وزیر بهداشت از پیک جدید کرونا

وزیر بهداشت اعلام کرد: وارد موج هفتم کرونا شدیم.

ارسال نظر