خبر فوری:

ببینید | سیل شدید در خیابان شیراز

سیلاب شدید در شیراز جاری شد.

ارسال نظر