خبر فوری:

دستور رئیسی درباره حجاب به تمام کشور

رئیس جمهور گفت: استفاده از نیروهای تحول گرا و حزب اللهی در بدنه اجرایی ضرورت دارد چون استفاده از این نیروها کارساز است. رئیسی در رابطه با وضعیت عفاف و حجاب، گفت: حجاب و عفاف قانون است و باید به آن عمل شود به ما هم به قانون در کشور اعتقاد داریم.

 رئیس جمهور گفت: کارهای خوبی در کشور انجام شده اما در اجرای عدالت و بروکراسی اداری، عقب ماندگی داریم. پیچیدگی روز به روز بیشتر می شود و شرایط پیچیده اداری موجب کندی کارها شده که باید حل شود و مسئله بروکراسی اداری از معضلات کشور است.

سید ابراهیم رئیسی پنجشنبه ۶ مردادماه در دیدار با نخبگان همدان اظهار کرد: جریان انقلابی همواره باید مراقب جریان نفوذ و نفاق باشند چون چهره خود را می پوشاند تا اهداف خود را دنبال کند. ضربه‌هایی که از نفاق خوردیم از کفر و الحاد نخوردیم. جریان نفاق بسیار خطرناک است.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از نیروهای تحول گرا و حزب اللهی در بدنه اجرایی ضرورت دارد چون استفاده از این نیروها کارساز است.

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت کار کارشناسی، بیان کرد: من به کار کارشناسی، مباحث اقتصادی و بحث آکادمیک اعتقاد دارم و پس از کار کارشناسی، باید تصمیم گرفت و اجرا کرد.

رئیسی در رابطه با وضعیت عفاف و حجاب، گفت: حجاب و عفاف قانون است و باید به آن عمل شود به ما هم به قانون در کشور اعتقاد داریم.

رئیس جمهور گفت: برخورد سلیقه ای با حجاب و عفاف صحیح نیست و در صورت وجود بحثی در این باره باید در جایگاهش به این موضوع پرداخته شود.

سید ابراهیم رییسی  افزود: دولت مردمی به معنای "همراه مردم"، "از مردم"، "با مردم" و "در مردم" است بنابراین در این راستا همواره دولتمردان در همه سطوح و بخش ها خود را محتاج مشورت با مردم به ویژه نخبگان بدانند.

رییسی درباره حجاب و عفاف گفت: حجاب و عفاف قانون بوده و همه ادارات و سازمان ها و مردم باید به این قانون احترام بگذارند. وی تاکید کرد: برخورد سلیقه ای با حجاب و عفاف صحیح نیست و در صورت وجود بحثی در این باره باید در جایگاهش به این موضوع پرداخته شود.

دیگر رسانه ها

  • ناشناس

    پنج ماه بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق نگرفتن حقشون بدین اول بفکر مردم باش

  • ناشناس

    ظلم می‌کنی ب بازنشستگان تامین اجتماعی 38 %چیظد چررل قانون رعایت نمیکنی حرف حجاب م یزنی بیسواد مرد م. کشتی تف ب ذات آدم درو غگو مخبر رومی

  • احمد

    شما اگه به قانون پایبند هستید حقوق بازنش ستگان تامین اجتماعی طبق قانون اجرا کنید و حق مارو نخورید

ارسال نظر