خبر فوری:

صاحبخانه در چه شرایطی می‌تواند حکم تخلیه مستاجر را بگیرد؟

یکی از عقودی که موضوع تمدید، به وفور در مورد آن مطرح می‌گردد، عقد اجاره است. تمدید قرارداد اجاره، به‌طور معمول همانند انعقاد آن با تراضی و توافق طرفین انجام می‌گیرد.

یکی از عقودی که موضوع تمدید، به وفور در مورد آن مطرح می‌گردد، عقد اجاره است. تمدید قرارداد اجاره، به‌طور معمول همانند انعقاد آن با تراضی و توافق طرفین انجام می‌گیرد. با این وجود، گاهی قرارداد اجاره به حکم قانون و بدون نیاز به توافق طرفین تمدید می‌شود. می‌توان آن را تمدید خودکار و اجباری اجاره نامید که دارای شرایط، نحوه و هزینه متفاوت از تمدید اختیاری اجاره است.

به گزارش عرشه آنلاین،  براساس مصوبه جدید، در تمدید اجاره‌نامه ۱۴۰۱ صاحبخانه نمی‌تواند مستأجر خود را به تخلیه ملک مجبور نماید و این قرارداد تا سه ماه پس از اتمام کرونا تمدید می­‌گردد، با این وجود به موجر این امکان داده شده تا با استناد به مواردی که در ادامه توضیح داده شده، از مستأجر درخواست تخلیه ملک خود را نماید:

در مواردی که موجر تصمیم به ساخت و فروش واحد مسکونی خود را دارد یا اینکه به‌صورت قطعی آن را انتقال داده باشد. بنابراین مستأجر در شرایطی که مالک پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات ساختمان را اخذ نموده باشد موظف به تخلیه خواهد بود.

درموردی که مستأجر تا یک ماه بعد از تمدید قرارداد اجاره جدید، طبق مستندات ثابت کننده و بنا به تشخیص مرجع صالح مابه‌التفاوت مبلغ اجاره را به موجر نپرداخته باشد. از آنجا که سبب ضرر مالک می‌­گردد، قرارداد اجاره قابل تمدید نخواهد بود.

اگر مستأجر با مبالغ اعلامی مصوبه ستاد ملی کرونا در سال ۱۴۰۱ موافق نباشد، واحد مسکونی قابل تخلیه خواهد بود.

درموردی که موجر ملک مسکونی را برای فرزندش که تشکیل خانواده داده یا اینکه در شرف ازدواج است، بخواهد.

مستأجر برای چند ماه اقدام به پرداخت اجاره‌بها نکرده باشد.

درصورتی‌که مستأجر مشکلات اخلاقی دارد. همچنین اینکه برای ملک مشکلاتی را ایجاد نماید. بنابراین مستأجری که بنا به حکم دادگاه صالح به وظایف قانونی خود عمل ننموده باشد و در نتیجه موجب تضییع حقوق موجر شده باشد مشمول مصوبه نیست. برای مثال اگر مستأجر هزینه‌های قبوض مصرفی یا شارژ ملک مورد اجاره را پرداخت ننماید در چنین شرایطی مالک می‌تواند از طریق مراجع قضایی درخواست صدور حکم تخلیه مستأجر را ارائه دهد و در صورت اثبات متعاقبا حکم تخلیه صادر می­‌گردد.

منبع: منیبان

 

دیگر رسانه ها

ارسال نظر