خبر فوری:

هشدار ابطحی درباره تکرار حادثه درگیری بر سرحجاب در اتوبوس

فعال سیاسی اصلاح طلب درباره ‌دفاع مسئولان رسمی از رویارویی شهروند با شهروند بنام دین در درگیری دو دختر پر حجاب وکم حجاب هشدار داد.

فعال سیاسی اصلاح طلب درباره ‌دفاع مسئولان رسمی از رویارویی شهروند با شهروند بنام دین در درگیری دو دختر پر حجاب وکم حجاب هشدار داد.محمدعلی ابطحی فعال سیاسی اصلاح طلب در واکنش به موضع رییس سازمان تبلیغات اسلامی نوشت:‌دفاع مسئولان رسمی از کار رویارویی شهروند با شهروند بنام دین در درگیری دو دختر پر حجاب وکم حجاب فاجعه است.دوگانه سازی با حجاب - بی‌حجاب گسل خطرناک اجتماعی است.

 

دیگر رسانه ها

ارسال نظر