خبر فوری:

پیکر حسین عبدالباقی به خاک سپرده شد | تصویر

حسین عبدالباقی مالک متروپل در زادگاهش در یکی از روستاهای استان اصفهان به خاک سپرده شد.

ارسال نظر