خبر فوری:

آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان در دست‌انداز هیات دولت | احتمال تغییرات گسترده در آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان

خبرهای دریافتی، حاکی از ایرادات به آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان در هیات دولت دارد.

خبرهای دریافتی، حاکی از ایرادات به آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان در هیات دولت دارد.

نماینده سازمان برنامه و بودجه معتقد است باید آیین نامه در قالب بودجه امسال تدوین می شده و  آیین‌نامه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش کسب رتبه‌ها با ضریب ریالی بالاتر را در پی داشته که با سیاست‌های تشویقی مغایر است.

نماینده امور اداری و استخدامی، آیین نامه را فاقد معیارهای روشن سنجش و ارزشیابی می‌داند.

احتمال تغییرات گسترده در آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان و سخت گیری در دریافت رتبه‌های بالاتر وجود دارد.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر