خبر فوری:

زلزله مزایجان فارس را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر مزایجان در استان فارس را لرزاند.

زلزله‌ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر مزایجان در استان فارس را لرزاند.

زلزله‌ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر مزایجان در استان فارس را لرزاند. این زلزله در عمق ۱۸ کیلومتری زمین رخ داد و هیچ خسارتی از آن گزارش نشده است.

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

 بزرگی: ۴.۲

 محل وقوع: استان فارس - حوالی مزایجان

 تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۱۱:۰۴:۴۶

طول جغرافیایی: ۵۴.۹۱

عرض جغرافیایی: ۲۷.۹۵

عمق زمین‌لرزه: ۱۸ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:

۲۸ کیلومتری مزایجان (فارس)

۴۸ کیلومتری دوبرجی (فارس)

۵۰ کیلومتری درز (فارس)

نزدیکترین مراکز استان:

۱۵۸ کیلومتری بندرعباس

۲۹۸ کیلومتری شیراز

 

دیگر رسانه ها

ارسال نظر