خبر فوری:

ببینید | تازه‌ترین تصاویر از «ایران» خانم و سه‌قلوهایش

حال «ایران»، یوزپلنگ ماده که محور طرح تکثیر یوزپلنگ ایرانی در اسارت محسوب می‌شود و ۳قلوهایش خوب است و نخستین شکار یوزپلنگ مادر بعد از سزارین هم انجام شده تا امیدها برای تکثیر این گونه نادر زنده بماند.

 حال «ایران»، یوزپلنگ ماده که محور طرح تکثیر یوزپلنگ ایرانی در اسارت محسوب می‌شود و ۳قلوهایش خوب است و نخستین شکار یوزپلنگ مادر بعد از سزارین هم انجام شده تا امیدها برای تکثیر این گونه نادر زنده بماند.

این لحظه یکی از زیباترین لحظه‌هاست.  ایران یوزپلنگ ایرانی با اینکه در بیهوشی و با عمل سزارین سه توله خود را به دنیا آورد با به هوش آمدن توله اش را لیس میزند و حس مادرانه....

هر چند دیگر فرزندانش را بعد از این لحظه نپذیرفت اما کارشناسان هنوز به پذیرش امید دارند و در تلاش هستند.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر