خبر فوری:

تکلیف حضور کارکنان با تغییر روز عید فطر چه می‌شود؟

با توجه به اعلام دفتر رهبر انقلاب مبنی بر اینکه روز دوشنبه عید فطر نیست، تکلیف تعطیلی این دو روز برای کارکنان و کارمندان با اهمیت است.

تشخیص اولین روز از ماه شوال غالبا با عدم قطعیت مواجه بوده و همه چیز در این رابطه بستگی به نتایج استهلال دارد. 

به همین جهت ممکن است ماه رمضان ۲۹ روزه یا ۳۰ روزه باشد که در این صورت روزهای تعطیل تقویم ممکن است جابجا شوند.

مثل امسال که دوشنبه عید فطر اعلام نشد تا به استناد قانون و استعلام از سازمان اداری و استخدامی، فردا روز کاری باشد.

براین اساس کارکنان می‌بایست در محل کار خود حضور داشته باشند.

قانون افزایش تعطیلی عید سعید فطر مصوب سال ۹۰ مجلس می‌گوید روزهای اول و دوم ماه شوال تعطیلات رسمی هستند؛ به این ترتیب فردا دوشنبه تعطیل رسمی نیست.

این درحالی است که در تقویم امسال، روز دوشنبه ۱۲ اردیبهشت عید فطر و تعطیل اعلام شده که بنا بر مصوبه مجلس مبنی بر یک روز تعطیلی بعد از عید فطر، فردای آن یعنی سیزدهم اردیبهشت هم تعطیل است.

اما با توجه به اعلام دفتر رهبر انقلاب مبنی بر اینکه روز دوشنبه عید فطر نیست، تکلیف تعطیلی این دو روز برای کارکنان و کارمندان با اهمیت است.

طبق مصوبه مجلس، عبارت «عید فطر» در ماده (۱) لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوب هشتم تیرماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب به عبارت «عید سعید فطر دو روز (اول و دوم شوال)» اصلاح شده است.

بر این اساس تعطیلی شامل اول و دوم ماه شوال خواهد بود و فردا همزمان با ۳۰ ماه مبارک رمضان تعطیل نیست و باید کارکنان در محل کار حاضر باشند.

با همه این تفاسیر اما کارکنان در صورت عدم حضور در محل کار می توانند از مرخصی استفاده کنند.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر