خبر فوری:

ادعای جنجالی از علت مرگ نادر طالب زاده روی آنتن زنده

یک روحانی در تلویزیون مدعی شد که یهودی‌ها مرحوم نادر‌ طالب‌زاده را به شهادت رسانده‌اند.

بعد از سخنان سعید قاسمی و خزایی رئیس سازمان سینمایی کشور یک روحانی در تلویزیون مدعی شد که یهودی‌ها مرحوم نادر‌ طالب‌زاده را به شهادت رسانده‌اند.

 بعد از سخنان سعید قاسمی و خزایی رئیس سازمان سینمایی کشور یک روحانی در تلویزیون مدعی شد که یهودی‌ها مرحوم نادر‌ طالب‌زاده را به شهادت رسانده‌اند.


منبع: دیگر رسانه ها

دیگر رسانه ها

ارسال نظر