خبر فوری:

ببینید | تصویری تلخ و آخرالزمانی از وضعیت سد کرخه

تصاویری تلخ و آخرالزمانی از وضعیت سد کرخه منتشر شده است.

ارسال نظر