خبر فوری:

سالند خوزستان به شدت لرزید

زلزله‌ای به بزرگی ۳.۷ سالند خوزستان را لرزاند.

ارسال نظر