خبر فوری:

جدیدترین رنگ‌بندی کرونایی شهرهای کشور اعلام شد

وزارت بهداشت آخرین رنگ‌بندی کرونایی شهرهای کشور را اعلام کرد.

بر اساس آخرین به‌روزرسانی‌ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز در کشور از ۵۵ به دو و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۸۴ به ۴۸ شهر کاهش یافت.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۲۷۴ به ۳۲۳ شهر و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۳۵ به ۷۵ شهر افزایش یافت.

بر این اساس در حال حاضر دو شهر در وضعیت قرمز، ۴۸ شهر در وضعیت نارنجی، ۳۲۳ شعر در وضعیت زرد و ۷۵ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

رنگ بندی کرونایی

رنگ بندی کرونایی

رنگ بندی کرونایی

رنگ بندی کرونایی

رنگ بندی کرونایی

دیگر رسانه ها

ارسال نظر