خبر فوری:

آیین نامه رتبه بندی معلمان تغییر کرد +جزییات تغییر امتیازات هفت شاخص

آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان تغییر کرد.

آیین نامه رتبه بندی معلمان  تغییر کرد.

امتیازات ۷ شاخص پیش نویس آیین نامه رتبه بندی معلمان تغییر کرد.

سرپرست مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش از تغییر امتیازات شش شاخص پیش نویس آئین نامه رتبه بندی معلمان خبر داد.

تغییر امتیازات هفت شاخص پیش نویس آئین نامه رتبه بندی معلمانعباس نجار  گفت: امتیاز مدرک تحصیلی معلمان در آئین نامه جدید از ۲۵ به ۷۵، امتیاز ضمن خدمت از ۶۰ به ۱۰۰ و امتیاز ارزشیابی عملکرد سالانه از ۴۰ به ۱۰۰ افزایش یافت.

وی افزود: همچنین در آئین نامه جدید امتیاز ارزیابی سنوات خدمتی نیز از ۳۰ به ۸۵ امتیاز افزایش یافته است و امتیاز تالیف کتاب‌های درسی از ۷۵ به ۲۰ امتیاز کاهش یافته است.

نجار ادامه داد: امتیاز پژوهش‌های معلمان نیز از ۲۰ به ۴۰ امتیاز افزایش یافته است.

سرپرست مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورشافزود: شاخص تولید محتوا در آئین نامه جدید به شاخص منابع یادگیری الکترونیکی تغییر یافته است و امتیاز آن نیز از ۴۰ به ۵۵ افزایش یافته است.

نجار گفت: در آئین نامه جدید معلمان طبق ۱۷ شاخص ارزیابی می‌شوند که مصادیق این شاخص‌های در این آئین نامه افزایش یافته و امتیازات نیز بازنگری شده اند.

وی افزود: تاکنون ۵۰ جلسه برای تدوین و ویرایش آئین نامه رتبه بندی معلمان برگزار شده است که در آن اعضای شورای عالی آموزش و پرورش، نماینده معلمان، گروه‌های صنفی معلمان، نخبگان، کارشناسان حوزه ستادی و مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها شرکت داشته اند.

نجار در پایان تاکید کرد: آئین نامه جدید به دولت ارسال شده است و برای اجرا باید مصوبه دولت را نیز کسب کند.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر