خبر فوری:

زنان چند درصد از زندانیان کشور را تشکیل می‌دهند؟

­رئیس سازمان زندان‌ها گفت: خوشبختانه ارتکاب جرم میان بانوان بسیار کمتر از آقایان و ترکیب جنسیتی زندان‌های ما شامل ۳ درصد خانم‌ها و ۹۷ درصد آقایان است.

­رئیس سازمان زندان‌ها گفت: خوشبختانه ارتکاب جرم میان بانوان بسیار کمتر از آقایان و ترکیب جنسیتی زندان‌های ما شامل ۳ درصد خانم‌ها و ۹۷ درصد آقایان است.

به گزارش عرشه آنلاین، غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر با موضوع «از حذف مجازات زندان تا اشتغال زندانیان»، با بیان این که معمولا ترکیب جنسیتی در دنیا نیز اینگونه است که درصد ارتکاب جرم از ناحیه بانوان بسیار کمتر از آقایان است افزود: درصد ارتکاب جرم از سوی بانوان در کشور ما در سال‌های اخیر باز هم کاهش یافته به طوری که ترکیب جنسیتی زندان‌ها از نسبت ۴ یا ۵ درصد بانوان در برابر ۹۶ یا ۹۵ درصد آقایان، اکنون به نسبت ۳ درصد خانم‌ها و ۹۷ درصد آقایان رسیده است.

منبع: همشهری آنلاین

دیگر رسانه ها

ارسال نظر