خبر فوری:

آیا می‌توان گفت آیین‌نامه پیشنهادی برای رتبه‌بندی معلمان یکی از موارد حیل قانونی است؟

به گفته برخی کانال های خبری، رئیس مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی وزارت‌خانه، مسئول تدوین آیین‌نامه رتبه‌بندی بوده است.

سلسله مراتب قوانین در کشور ما به صورت زیر است:

قانون اساسی و قوانین عادی.

نظام نامه های قوه مجریه در عرف اداری ما آیین نامه نامیده می شود. بنابراین آیین نامه رتبه بندی معلمان طبق این طبقه بندی قانون محسوب می شود.

یکی از عوامل قانون گریزی، گریز از قانون با توسل به حیل قانونی است. به عبارتی یکی از عوامل قانون شکنی در جامعه استفاده از موضوعی به نام حیل قانونی است.

وقتی افراد نمی توانند از اجرای قانون شانه خالی کنند دست به حیله می زنند و برای بی اثر کردن قانون، راه گریزی ایجاد می‌کنند. این شیوه را در اصطلاح حقوق، پدیده تقلب نسبت به قانون یا حیل قانونی می گویند، و اگر متوسل به چنین شگردی در مقابل محدودیت های ناشی از مقررات مذهبی بشوند، در عرف ما به کلاه شرعی معروف می باشد.

آیا می توان گفت آیین نامه پیشنهادی برای رتبه بندی معلمان یکی از موارد حیل قانونی است؟

امام خمینی که تئورئیسن بزرگی در حکومت دینی است با شفافیت بر این باور است که: دولت اسلامی باید مردم را مطمئن کند تا در همه چیزشان در آرامش باشند، دولت ابداً نمی‌تواند تاذی کند. (صحیفه ۱۶۱/۱۷)

متاسفانه اقدامات وزیر آموزش و پرورش موجی از ناامیدی و تنش و اضطراب است. و سؤال این است: آیا امنیت روانی جامعه فرهنگیان مورد احترام است؟

به گفته برخی کانال های خبری، رئیس مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی وزارت‌خانه، مسئول تدوین آیین‌نامه رتبه‌بندی بوده است.

آیا دولت انقلابی قرار نیست مسئله تعارض منافع را مد نظر قرار دهد؟ تا کی باید فعالان فرهنگی داد بزنند که افراد دارای مدرسه غیر دولتی و به فرموده امام مرفهان بی درد را در پست‌های کلیدی قرار ندهید؟

شخصی که هشت سال گذشته در بنیاد سعدی شناسی بوده است، مشخص است که امتیازات سنوات معلمی را در آیین نامه بی اثر می کند.

سرهم بندی و آیین نامه مفتضح آن جز بی‌انگیزگی بیشتر در بین فرهنگیان حاصلی نخواهد داشت.

تمامی ارگانهای دیگر از فوق العاده های خاص برخوردار شدند، بدون اینکه این همه ایرادهای بنی اسرائیلی گرفته شود. متاسفانه به نظر می‌رسد آموزش و پرورش قصد جنگ با فرهنگیان را دارد و شخص وزیر خواسته یا ناخواسته قصد تحریک فرهنگیان و به خیابان کشاندن و اعتراض آنها را دارد.

یکی از پیش شرط های قانون مطلوب، منطبق با نیازها و خواست اکثریت جامعه بودن است و دایره شمول قانون باید وسیع باشد و همه را به نحوه یکسان موردخطاب قرار دهد.

چند درصد از فرهنگیان در کارگروه ها و شوراها عضویت داشته یا چند درصد از آنها در کارگاه ها تدریس داشته‌اند؟

کسب رتبه در مسابقات و جشنواره ها چند نفر را شامل می شود؟

و اصولاً این آیتم های بی ارزش بی محتوا چه تاثیری بر روند آموزش دارند؟

جدول شایستگی های عمومی را نگاه می کنی ... انگاری قرار است معلمان یک بار دیگر چون ابتدای خدمت گزینش شوند نا خودآگاه چنین به ذهن خطور می کند:

می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب

چون نیک بنگری همه تزویر می کنند

کلام آخر اینکه:

مردکی را چشم درد خاست، پیش بیطار رفت که دوا کن .....

ندهد هوشمند روشن رای

به فرومایه کارهای خطیر

بوریاباف اگرچه بافنده است

نبرندش به کارگاه حریر/ کانال فرهنگیان

دیگر رسانه ها

  • علی

    درود بر عرشه آنلاین --ممنون هستیم که پیگ یر حقوق رتبه بندی معلمان هستی ، در گروه‌ ها انتقادات شما به رتبه بندی و به وزیر د ست به دست میشه و همه فرهنگيان دعاگوی نشر یه شما هستن ،عرشه جان ممنون .

ارسال نظر