جزییات اصلاح مصوبه پرداخت مزایای جانبی به معلمان و کارمندان +تصویر بخشنامه

جزییات اصلاح مصوبه پرداخت کمک‌های رفاهی دستگاه‌های اجرایی اعلام شد

جزییات اصلاح مصوبه  پرداخت مزایای جانبی به معلمان و کارمندان +تصویر بخشنامه

 دستورالعمل پرداخت مزایای جانبی در شورای حقوق و دستمزد تایید شد 

جزییات اصلاح مصوبه پرداخت کمک‌های رفاهی دستگاه‌های اجرایی اعلام شد 

براساس این مصوبه هرگونه پرداخت خارج از ضوابط دستورالعمل مذکور می‌تواند در قالب "کمک‌های رفاهی" به کارمندان پرداخت شود.

متن نتمه و مصوبه منتشر شده بدین شرح است:

پیشنهادات دستگاه‌های اجرائی در خصوص «ضوابط اجرائی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرائی» در جلسه ۱۷/۰۵/۱۴۰۲ شورای حقوق و دستمزد مورد بررسی قرار گرفت و ضمن اعمال برخی اصلاحات در ضوابط ابلاغی (موضوع مصوبه شماره ۷۷۳۹۲/۶۱۵۹۲ مورخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۲)، متن نهایی ضوابط یاد شده به تصویب آن شورا رسیده و متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

در مصوبه اخیرالذکر، تاریخ اجرای ضوابط مزبور از ابتدای شهریورماه سال جاری تعیین گردیده و بر این اساس، پرداخت‌هایی که قبل از تاریخ مذکور انجام شده است، مشمول مفاد آن ضوابط نمی‌باشد. همچنین، با اضافه شدن عنوان «کمک های رفاهی» در زمره اقلام مزایای جانبی، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند تمامی پرداخت‌های رفاهی مازاد بر اقلام مندرج در ضوابط فوق‌الذکر را ذیل عنوان یادشده پرداخت نمایند.

حسین عرب اسدی- معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

 

 

حقوق کارمندان

 

دیگر رسانه ها

کدخبر: 106109

سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها

      ارسال نظر