مدیر نجومی بگیر صندوق ذخیره فرهنگیان برکنار شد

مدیر نجومی بگیر صندوق ذخیره فرهنگیان با 412 میلیون حقوق برکنار شد.

مدیر نجومی بگیر صندوق ذخیره فرهنگیان برکنار شد

به دنبال دستور وزیر آموزش و پرورش، معاون صندوق ذخیره فرهنگیان که اخیراً فیش حقوقی او با ۴۱۲ میلیون تومان اضافه کار منتشر شده بود، برکنار شد.

 با دستور کتبی رضا مراد صحرایی؛ وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیئت امناء صندوق ذخیره فرهنگیان، حمید باقرنژاد؛ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع صندوق ذخیره فرهنگیان به دلیل اضافه کاری غیرمتعارف از سمت خود برکنار شد.

حمید باقرنژاد از آذرماه ۱۴۰۰ عضو هیئت مدیره و معاون مالی و سرمایه انسانی و از بهمن ماه ۱۴۰۱ معاون برنامه‌ریزی و توسعه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان بود.

قابل ذکر است، اخیراً فیش حقوقی باقرنژاد با ۴۱۲ میلیون اضافه کار به ازای ۱۱ ماه منتشر شد.

همچنین وزیر آموزش و پرورش، دستور برخورد قانونی با مسببین پرداخت این وجوه و پیگیری  بازگشت وجوه دریافتی را صادر کرده است.

منبع: تسنیم

دیگر رسانه ها

کدخبر: 105339

سایر رسانه ها

  سایر رسانه ها

   • ناشناس    قبلا یک سیب از باغ صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه غارت شده ،انقدر بزرگش میکنند که فرهتگیان فکر کنند همه باغ رفته ،در صورتی اصل باغ سرجایش هست و معلمان از این سفره دستشان کوتاه ،روز بازنشیتگی که یک سبد حق خودر را بردارند و خروج بزنند

   ارسال نظر