طرح ساماندهی استخدام کارکنان و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی به کجا رسید ؟

موضوع ساماندهی استخدام کارکنان دولت از سال‌های قبل مورد توجه قرار گرفته است. در مجلس یازدهم، کمیسیون اجتماعی جلسات متعددی برگزار شد تا این طرح را نهایی کند. در نهایت، طرح به تصویب مجلس رسید اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. دلایل این امر را در این گزارش با هم مرور می‌کنیم.

طرح ساماندهی استخدام کارکنان و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی به کجا رسید ؟

طرح ساماندهی کارکنان دولت متوقف شد؟ مانعی جدید در برابر طرح ساماندهی کارکنان دولت ایجاد شد . طرح ساماندهی کارکنان دولت مغایر با سیاست های کلی نظام تشخیص داده شد. ایراد مجدد مجمع تشخیص به طرح ساماندهی کارکنان دولت این بار نیز تکرار شد. طرح ساماندهی کارکنان دولت گویا بار سنگین مالی دارد. 

مجمع تشخیص مصلحت  مخالف طرح ساماندهی کارکنان دولت 

موضوع ساماندهی استخدام کارکنان دولت از سال‌های قبل مورد توجه قرار گرفته است. در مجلس یازدهم، کمیسیون اجتماعی جلسات متعددی برگزار شد تا این طرح را نهایی کند. در نهایت، طرح به تصویب مجلس رسید اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. دلایل این امر را در این گزارش با هم مرور می‌کنیم.

نیروهای شرکتی و کارکنان قراردادی تقاضا دارند که وضعیت استخدامی آن‌ها تبدیل شود و به عنوان کارکنان رسمی در دستگاه‌های اجرایی و دولت شناخته شوند. آن‌ها از بی‌عدالتی و عدم وجود رابطه استخدامی رسمی رنج می‌برند و از مسئولین کشور تقاضای تبدیل وضعیت خود را به استخدام رسمی دارند.

با رای اعضای هیئت عالی نظارت مجمع طرح ساماندهی مغایر سیاست های کلی نظام اداری و و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام و تصریح شد که اصلاح صورت گرفته در مجلس، اشکالات پیشین هیئت عالی نظارت بر این مصوبه را تشدید کرده است.

هشتم شهریور با رای اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، طرح ساماندهی مغایر سیاست‌های کلی نظام اداری و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام و تصریح شد که اصلاح صورت گرفته در مجلس، اشکالات پیشین هیئت عالی نظارت بر این مصوبه را تشدید کرده است.

در نشست هیات عالی نظارت مجمع، پس از قرائت گزارش کمیسیون نظارت مجمع در مورد اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس در ۳۱مرداد۱۴۰۲ و توضیح رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت عالی نظارت مجمع با پرداختن به مغایرت‌های متعدد طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه، به اضافه شدن بار مالی صدها هزار نفر به دولت و فربه شدن دولت به جای چابکسازی و آثار اجتماعی آن، اشاره کردند.

پیش از این، نمایندگان مجلس در آخرین اصلاحات طرح ساماندهی با تراش دادن بدنه‌ی طرح و قیدِ «عدم افزایش حقوق و دستمزد» هرگونه بار مالی احتمالی طرح را از میان برداشتند؛ با این وجود مجمع تشخیص با شنیدن توضیحات رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، به طرح ساماندهی ایراد گرفت.

احسان سهرابی با بیان اینکه صدای کارگران شنیده نمی‌شود اما صدای میثم لطیفی و امثال او به خوبی شنیده می‌شود و این جای تاسف دارد؛ تاکید کرد: ایراد گرفتن به طرح ساماندهی بزرگ‌ترین ظلم در حق کارگران است.

وی افزود: علت فربه شدن دولت، طرح ساماندهی نیست، مدیرانی است که حقوق‌های نجومی می‌گیرند و کارکردی برای مردم ندارند! شما با این رای، از طبقه فرودست حمایت نکردید اما در عوض پیمانکاران را چاق‌تر نمودید

به گفته این فعال کارگری، رئیس جمهور در روز کارگر وعده‌ی برداشتن تبعیض و حذف پیمانکاران داد وعده‌ای که محقق نشد اما در عوض، طرح‌های ضد کارگری با سرعت در مجلس و دولت پیش می‌رود از اصلاح قانون بیمه بیکاری گرفته تا کاهش سنوات ارفاقی مشاغل سخت.

او ادامه داد: سوالی که به عنوان یک فعال کارگری دارم این است که آیا علت فربه شدن دولت کارگران زحمتکش و حداقل بگیر هستند یا پیمانکارانی که کارشان صرفا تردد در اتاق‌های مدیرکل و یا ریاست سازمان است و با تنظیم یک صورت وضعیت بین ۲ تا ۶ درصد از بیت المال را بدون کار کردن به یغما می‌برند.

او افزود: متاسفانه کسانی تصمیم گیرنده و واضع برخی از قوانین هستند که با دغدغه‌های فرودستان آشنایی ندارند! در این شرایط، امیدی نه به وزارت کار و نه به نمایندگان مجلس نیست.

نمایندگان روز دوشنبه ۳۰ مرداد، ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی کارکنان موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) را رفع و تصویب کردند.

براساس اصلاحات صورت گرفته، ماده واحده مذکور و تبصره های آن به شرح ذیل اصلاح شد:

ماده‌ واحده- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها به‌منظور ‌تأمین نیروی انسانی با شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع می‌باشد.

‌تبصره ۱- فعالیت های موسسات و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاه های موضوع این قانون که فعالیت های مربوط به طرح های عمرانی یا تملک دارایی سرمایه ای با استفاده از امکانات و تجهیزات موسسه یا شرکت را بر عهده دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند.

تبصره ۲- دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می باشند، قرارداد مستقیم (بی واسطه) منعقد نمایند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه‌ می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد و توسط سازمان مذکور به کلیه دستگاه ها و سازمان‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ‌ می‌گردد.

‌تبصره ۳- انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان موضوع تبصره (۲) این قانون که در پست های موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال می یابند بدون رعایت سقف پست های سازمانی و مشمول قانون کار می باشد و با کارکنانی که در مشاغل تخصصی مشغول به خدمت می گردند، قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری بدون رعایت محدودیت مربوط به سقف پست های سازمانی مذکور در این تبصره منعقد می گردد.

تبصره ۴- ‌سوابق غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه های موضوع این قانون بکارگیری می‌شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف شش‌ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه‌ می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به‌عنوان سابقه، جهت بازنشستگی لحاظ می‌گردد.

تبصره ۹- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) و تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد.

همچنین عبارت «و استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکت ها و موسسات صرفاً بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکان پذیر است» از انتهای ماده (۴۷) قانون مدیریت خدمات کشوری حذف شد.

حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در این خصوص گفت: این طرح برای اصلاح ایرادات مورد نظر مجمع به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال می شود و در صورتی که نمایندگان بر مصوبه پیشین کمیسیون و صحن اصرار کنند مجددا در مجمع تشخیص بررسی می شود.

دیگر رسانه ها

کدخبر: 105179

سایر رسانه ها

  سایر رسانه ها

   • Rahim

    چه فایده مثلاشرکت نفت بندرعباس قانون من درآوردی قراردادمستقیم درست کرد وخیلی مزایا نمی‌دهد ۲گروه تامین اجتماعی هستیم ولی همه چیزمان فرق می‌کند قدیمی‌ها حق خونه ندارند ولی جدیدا خصوصا اگرشیرازی باشند حق خونه دارن ،عدالت علی اینجاست که هیچ بازرس وقانونی ندارد هرکس هم بیاد بارشون می‌خرند فقط قیامت خدا میتواند،تمام شرکت‌های اطراف مال مدیرعامل وبچه اش است نهایت باند خودش خدایا به حق سیدعلی این ظالمان رابه راه راست هدایت فرما

   • ناشناس

    خدا خیرشون نده چطور فرزندان ایثار گران بار مالی نداره الان همشون از راه نرسیده رسمی شدن وام 200میلیونی ودیعه مسکن هم گرفتن با بهره کم وباز پرداخت 15ساله اینها برای دولت هیچ بار مالی نداره ولی یه کارگری که 10،15ساله داره مفت کار میکنه وسودشو پیمانکار با یه عده مدیر مفت خور تبانی میکنه میبره بله چون کارگر صدایی نداره که از حقش دفاع کنه به همین علت سنگ اندازی میشه ما که واگزاریم کردیم به خدا خدا جوابتون رو بده

   • سعید

    سلام
    ببخشید مگر شورای نگهبان محترم نظرش اعلام کرده که مجمع تشخیص محترم بدون دیدن نظرات و اصلاح طرح مجلس محترم قضاوت عجولانه میکنند.
    جنابعالیان از چه چیزی میترسید....

   • علیرضا

    با سلام ، درسته ک بار مالی دارد ولی این همه ظلم به کارمند یا کارگر شده و می شود ! انوقت آقایون فکر به فکر جیب خودشون هستند . تا بی عدالتی ! معلومه با حذف شرکت های واسطه بساط سرمایه دار بر چیده میشه و اینان نخواهند گذاشت ک این موضوع به تصویب برسه !!! اثلا شک نکنید و مجلسم هیچ کاری نخواهد کرد !!چندین سال ک این موضوع مطرح و رد میشه و بقول آقایون هر سال بر بار مالی افزوده میشه !! بسه واقعا خجالت داره

   • الله اکبر

    بسم الله و بالله
    زمانی که نیرواموزش پرورش کم باشد اول اخرباید نیروهایش را تأمین کند یعنی چی که بار مالی دارد
    از نمایندگان مجلس میخواهیم که نگذارند این طرح متوقف شود و باید اجرا شود تا هم خدا راضی باشد وهم مردم ایران که چشم به راه اندروشن شود وبانیروهای قبل ۹۱تبعیضی نداشته باشد
    السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

   • ناشناس

    اهان طرح ایثارگران بار مالی نداشت خب ما میلیون ها کارگر موقع انتخاباتم هم معلوم میشع خب برای دولت بار مالی داریم همه چیرو زمان ثابت خواهد کرد هر چند دیر لعنت ب دولتی ک حامی دست های مفت خوری از جیب کارگریه ک ۷میلیون حقوق میگره و همیشع شرمندی بچه هاشه ولی بچه های خودشون در نازو نعمتن تحریم انتخابات تحریم انتخابات برای همیشع

   • دانیل

    بارسنگینش واسه خودشونه یا قشربدبخت

   • ناشناس

    با این اوضاع اقتصاد و مالیات تنها شرکتهای دولتی میتونن دوام بیارن.و خصوصی ها دارن نابود میشن.چون اوضاع اقتصادی نمیزاره پول دربیاد و مالیات هم جیب اونهارو خالی میکنه و شرکتها در حال بستن هستن و بستن چون واقعا نمیصرفخه.دولت باید همه بیکارهارو استخدام کنه خصوصا آقایون چون شرمنده زن و بچه نشن.ا/b>

   • محمد

    هر چه گویند ما مسلمانیم دروغ است آنها ضد دین هستندو ما ملت ساده و کارگرانی برده در خدمت آنها آنها که در مجمع هستن خود پیمانکاران و صاحبان شرکت‌ها هستن جز این دلیلی بر هیچ بهانه ای نیست

   • رامین

    و مهمترین مورد اینکه کارکنان قراردادمعین و پیمانی مستقیم رسمی باید بشن...

   • ناشناس

    کجا عدالت بوده بین نیروی حجمی و شرکتی چه فرقی داره

   • محمد

    قانون تبدیل وضعیت رو رسانه ای کردن که فقط نیروهای خودی و انقلابی که همان ایثارگران هستند را تبدیل وضعیت کنند چون فقط اونان که ژنشون گرانبهاست و باید حفظ بشه بقیه یه پشکل ارزش ندارن برا آقایون انقلابی و اسلامی..هدف از این طرح تبدیل وضعیت خودی از ناخودی بود که کردن هدف دو قطبی کردن کشور بود که دارن انجام میدن مرگ بر شما باد انشالله که به زودی بساط این حکومت ظلم و تبعیض شما برچیده خواهد شد

   • ناشناس

    بابا جمع کنید بساطتون رو ، تبدیل وضعیت هم برای خودتون

   • ناشناس

    ببخشید چطور اون ۳۰۰۰هزار نفر رسمیند در شرکت ما بار مالی نداره فقط ۵۰ نفر بار مالی داره

   • ناشناس

    فقط دارید هرروز نارضایتی بیشتری ایجاد میکنید هرکس هم که به خواهد‌ حقشو فریاد بزنه‌ اختشاشگر محصوب میشه‌ پس چطور باید حقمونو‌ از شما‌ بگیریم‌ آقایون مافیا

   • علی

    سلام انشالله که قراردادی و شرکتی و حجمی و برون سپاری همه استخدام شوند بالاخره باید یک نوع قرارداد بسته شود چون اگر عدالت برقرار شود امنیت شغلی و انگیزه برای کار کردن و اختلاف بیت رسمی و غیررسمی و خلاصه امیدوارم دست پیمانکار قطع شود

   • علی

    شما آبرو حیثیت ندارین که علنی دارین دزدی میکنین وهیچ کس هم تواین مملکت نیست بگه چه غلطی میکنید شرکتهای تامین نیرو مثله آبه خوردن دارن از بیت المال میدزدن و برخی ازمسولین هم حمایتشون میکنن چون به جیبه اونا هم میره یه درصدی. فقد زجرو حمالیش ماله کارگره بدبخت هست با سابقه 20 سال کار هنوز زیر نظر پیمانکار یم

   • علی

    اگه بچه های انها شرکتی بودن این بخشنامه تصویب می شد

   • مهران

    با سلام.مگر دولت کاروانسراست که هرکی برسه واردش بسه

   • علی

    درود بر دکتر قالیباف که حرف قشنگی زد
    این چهار درصدی های زالو صفت
    همین چهار درصدی زالو صفت که خون مردم را توی شیشه کردن مخالف تصویب این بخشنامه هستند
    ادم های مثل لطیفی

   • کریمی

    همیشه دروغ و وعده های الکی
    خدا نابودتان کند که ما کارگرها رو استعمار کردید

   • ناشناس

    بله،چون اگر قرادادهای درست بشن ،سفره آنها کوچکتر می شود

   • ناشناس

    با سلام ممنونیم از کلیه مقامات مسئول در ایران عزیز که اینقدر عدالت محورن اینقدر با هوشن کلا سرشون نره مثلاً طرح دو پاسدار. سه پاسدار .شش ماه خدمت صادقانه در مناطق جنگی این بدون ایراد و با عدالت کامل تبدیل وضعیت شدن وبار مالی نداشت دولت فربه نشده..... هستن کسانی شش ماه کلا با پارتی اومد سر کار رسمی شدن کسانیم هستن پانزده سال بیست سال پدر شود تو این دستگاه در اومده اگه بخوان تبدیل بشن دولت فربه میشه بی پول میشه واقعا که... بعد یه سوال شما چه رسمی چه غیر رسمی هزار تومان بره رو حقوقشون شما از روشهای مختلف ده برابر شو پس میگیرین دیگه چه بار مالی از ماست که بر ماست

   • ناشناس

    خدا به خیر کنه

   • ....

    با سلام
    اگه طرح اجرا بشه بعد مسئولین باید به چه کسانی حرف زور بزنند پس باید پیمانکاران باشند !!!
    معلوم نیست چه مافیایی پشت این ماجرا هست
    شایدم قصدشون ایجاد نارضایتی مردم انقلابی هست
    شایدم انگلیس و گشور های بیگانه پشت این ماجرا هستند!!!!

   • بی نام

    ما نفهمیدیم کی شورای نگهبان این طرح رو رد کرد و کی به مجمع رفت!!!!
    چه سرعت عملی دارند مسئولین
    واقعا چرا باید شما برای ما تصمیم بگیرید
    زمان انتخابات هم بار مالی داره احتمالا!!!!

   • امیر

    با پانزده سال سابقه و مدرک لیسانس هنوز با پیمانکار و کمترین حقوق داریم کار میکنیم
    چند روز پیش کولر خونه سوخته اونم توی خوزستان که فقط بچه های حوزستانی میدونن این یعنی چی کولر بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون نتونستم بخرم همسر و دخترم رفتن خونه پدرش ولی گفتن من رفتم ماموریت چون رومون نشد بگیم نداریم کولر بخریم
    همه زیردستای خودم تبدیل وضعیت شدن و الان دو سه برابر من دارن حقوق میگیرن
    توی خونه تنها با دمای بالای ۴۵ درجه تا صبح چند بار پامیشم بلوز خیس میپوشم که گرما زده نشم
    این زندگی ای که برای ما درست کردین
    برین خجالت بکشین
    برین حیا کنین
    تازه منت هم میزارن که تبدیل وضعیت فلان و بهمان
    اگر غیرت داشتین سرتون میزاشتین زمین میمردین
    کاری کردین ادمی با زن و بچه بعد از کار تو این گرما و زخمت فقط شب و روز شرمنده خانوادش باشه.
    متاسفم برای عاقبتی که در انتظارتون هست
    آخرتی هم هست
    خدایی هم هست
    شما ایمان ندارین ولی ما ایمان داریم.

   • ناشناس

    سازمان برنامه بودجه پدر کارمندان درآوردن اگر برای نیمه دوم ۱۳۴۰۲ حقوق کارمندان افزایش پیدا نکند با تورم ۳۵۰ درصدی این قشر باید گدایی کنند تمام مشکلات کشور و تورم ۳۵۰درصدی به علت ناکارآمدی این سازمان است که به علت داشتن شرکتها حسابهای میلیاردی به فکر کارمندان گرسنه نیستند چطور میشه تورم ۴۰۰درصد باشه حقوق ۲۰ درصد افزایش بدهند آن کمبود ۳۸۰درصدی چطوری باید جبران بشود طبق قانون بایست افزایش حقوق از تورم بیشتر باشد درتمام کشورها کارمندان مرفه ترین قشر جامعه بعد از سلبریتیها هستند ولی در کشور ما به لطف سازمان کارمند ستیزن وبی برنامه ونا کارآمد دولت ریسی جز طبقه ضعیف جامعه هستند این است دستاورد دولت انقلابی در کشورهای ترکیه ونزوئلا که تورم شدید شد حقوق کارمندانش ۱۵۰ درصد افزایش دادند چه دستی پشت پرده میخواهد کارمندان نابود کنه باید در سازمان برنامه بودجه دنبالش گشت این آقای منظور و علی احمدی وظایفی چند مشغله بدرد حسابدار یک اداره هم نمیتوانند تا برسه به مسولین در داستانهای مهم کشوری مگه در کشور قطع الرجال آمده که آقایان مثل بختک خوابیدن روی بیت المال ومانع افزایش حقوق وبه گدایی وفلاکت کشاندن این قشر کارمند جامعه با بهانه ورمز بودجه نیست و تورم زاست میشوند برای خودشان هست برای کارمندان نیست آیا این آقایان با حقوق ماهیانه کارمندان یک شب میتوانند دوام بیاورند اصلا از جیب بابا شون میخواهند بدهند که دستمزد یک مکانیک ۱۵ برابر یک کارمند شده چرا جلوی تورم نمی گیرند بجای بهانه سازی؟

   ارسال نظر