هفته جهنمی در پیش است

هفته گرمی در پیش است

هفته جهنمی در پیش است

هفته گرمی در پیش است

الگوهای پیش‌بینی نشان می‌دهند که برای هفته آینده انتظار ثبت دماهای بالایی را در بسیاری از نقاط کشور داریم و برخلاف این هفته، هفته گرمی خواهیم داشت.

برای هفته آینده با افزایش مجدد دما، شرایط تابستانی مجددا در بیشتر نقاط کشور حاکم شده و دماهایی بالا را در گرمسیرات کشور به ثبت خواهیم رساند. 

تمام نقاط کشور طی هفته آینده نسبت به این هفته بین ۳ تا ۶ درجه سانتیگراد گرمتر خواهند شد.

دیگر رسانه ها

کدخبر: 104088

سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها

      ارسال نظر