طبابت این حکیم در کل کشور ممنوع شد

حسین روازاده معروف به حکیم روازاده با حکم معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی کشور از طبابت محروم شد

طبابت این حکیم در کل کشور ممنوع شد

طبابت این حکیم در کل کشور ممنوع شد

حسین روازاده معروف به حکیم روازاده با حکم معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی کشور از طبابت محروم شد

محرومیت روازاده از طبابت با استقبال جامعه پزشکی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است

حسین روازاده

دیگر رسانه ها

کدخبر: 104000

سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها

      ارسال نظر