خبر فوری:

در این برخوردها تجدیدنظر کنید

عباس عبدی نسبت به برخوردهای گشت ارشاد هشدار داد و نوشت: در این برخوردها تجدیدنظر کنید

 عباس عبدی  نسبت به  برخوردهای گشت ارشاد هشدار داد و  نوشت: در این برخوردها تجدیدنظر کنید

عباس عبدی روزنامه نگار و فعال سیاسی نوشت:درباره نحوه رفتار گشت ارشاد با دختران نوجوان، می‌توانم بگویم که به گمانم دیر یا زود یکی از این برخوردها،ناخواسته به یک وضعیت ناخوشایندی منجر شود.به نظرم ضروری است که نیروی انتظامی یک ارزیابی جدی از این موضوع و احتمالات پیش‌رو به دست آورد، شاید در این برخوردها تجدیدنظر شود.

توئیت عباس عبدی درباره گشت ارشاد

دیگر رسانه ها

ارسال نظر