مقایسه بازار خودرو با الاغ توسط وزیر جوان

وزیر سابق ارتباطات به کنایه به خودروسازان نوشت : بازار الاغ بهتر از بازار خودرو است.

مقایسه بازار خودرو  با الاغ توسط وزیر جوان

جواد آذری جهرمی وزیر جوان دولت روحانی بازار خودرو را با الاغ تشبیه کرد

 وزیر سابق ارتباطات به کنایه به خودروسازان نوشت : بازار الاغ بهتر از بازار خودرو است.

مقایسه بازار خودرو با الاغ

دیگر رسانه ها

ارسال نظر