خبر خوش رییس سازمان مالیاتی برای اصناف

اصناف خیال‌شان بابت پرداخت مالیات راحت باشد.

خبر خوش رییس سازمان مالیاتی برای اصناف

اصناف خیال‌شان بابت پرداخت مالیات راحت باشد.

رئیس سازمان مالیاتی در توییتی نوشت:

فرآیندهای مالیات‌ستانی از کسبه خرد، اصناف و بازاریان باید بسیار ساده، شفاف و عادلانه باشد.

لذا رویکرد امسال استفاده حداکثری از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م یعنی پرداخت مالیات منصفانه مقطوع (مبتنی بر داده‌های سیستمی) بدون الزام ایشان به تسلیم اظهارنامه است. / ایسنا

توییت سبحانیان

دیگر رسانه ها

ارسال نظر