ساخت فرودگاه جدید در ایران ممنوع شد

ساخت فرودگاه جدید ممنوع شد.

ساخت فرودگاه جدید در ایران ممنوع شد

ساخت فرودگاه جدید در ایران ممنوع شد. براساس پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه، احداث فرودگاه‌های جدید در کشور ممنوع شده است.

احداث فرودگاه‌های جدید در کشور بر اساس پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه ممنوع شد.

سازمان برنامه و بودجه لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۲-۱۴۰۶) را درحالی منتشر کرده که براساس آن احداث فرودگاه‌های جدید در کشور ممنوع شده است.

طبق ماده ۱۰۷ بخش زیربنایی (تجارت و ترانزیت) این برنامه، احداث فرودگاه جدید در کشور در طول برنامه هفتم توسعه ممنوع است و موارد استثنا با تصویب هیئت وزیران مجاز خواهد بود.

منبع: ايسنا

دیگر رسانه ها

ارسال نظر