جزییات مهم افزایش حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲ + حق بیمه، سنوات و کمک هزینه مسکن + جدول روش محاسبه حقوق و بیمه

نرخ حق بیمه هر سال، با توجه به فرمولی که از سوی سازمان تامین اجتماعی، تعیین و ارائه شده است، محاسبه می‌شود و معمولا هر سال، میزان مبلغی که برای پرداخت حق بیمه سازمان بیمه تامین اجتماعی تعیین می‌شود، چند درصد افزایش دارد.

جزییات مهم افزایش حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲ + حق بیمه، سنوات و کمک هزینه مسکن + جدول روش محاسبه حقوق و بیمه

نرخ حق بیمه هر سال، با توجه به فرمولی که از سوی سازمان تامین اجتماعی، تعیین و ارائه شده است، محاسبه می‌شود و معمولا هر سال، میزان مبلغی که برای پرداخت حق بیمه سازمان بیمه تامین اجتماعی تعیین می‌شود، چند درصد افزایش دارد.

حق بیمه تامین اجتماعی، هر ساله با توجه به حداقل دستمزد کارگران و تغییر مبلغ حق مسکن و خوار و بار تغییر می‌کند. نرخ حق بیمه سال ۱۴۰۱ نیز، به روال سال‌های گذشته، افزایش پیدا کرده است.

معیار‌های اصلی که به صورت مستقیم، بر روی حق بیمه سال ۱۴۰۱ تاثیر می‌گذارند، حقوق روزانه کارگر، بن کارگری و حق مسکن هستند.

سهم حق بیمه کارگران و کارفرمایان در سال ۱۴۰۱

تعداد روز‌های کارکرد x پایه حقوق روزانه + حق مسکن + بن کارگری x سی درصد

نرخ بیمه کارگران مشمول قانون کار معادل ۳۰ درصد حقوق و مزایای مشمول بیمه است. ۷ درصد حق بیمه سهم کارگران است که کارفرما از حقوق و مزایای ۱۴۰۱ ماهانه کارگر کسر کرده بر روی آن ۲۳ درصد حق بیمه سهم کارفرما را اضافه کرده و به تامین اجتماعی واریز می‌کند.

حداقل دستمزد کارگران ۲۷درصد افزایش یافت

جلسه شورایعالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده، که از ساعت ۱۹ روز گذشته تا ۱.۳۰ بامداد امروز (۲۹ اسفند) تداوم داشت، به کار خود پایان داد.

در این جلسه حداقل دستمزدِ کارگران ۲۷درصد، افزایش یافت. بر این اساس حداقل دستمزد از ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار تومان افزایش یافت.

همچنین بن کارگری به رقم ۱۱۰۰۰۰۰ تومان و حق مسکن به رقم ۹۰۰۰۰۰تومان افزایش یافت.

مبلغ بن خواروبار کارگران یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد. امسال مبلغ بن خواروبار ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان بود.

بر این اساس، حداقل دریافتی کارگران با بعد خانوار ۳.۳ از مبلغ ۶ میلیون ۴۰۰ و ۳۳ هزار ۱۱۷ تومان به ۸ میلیون و ۸۸ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

برای کارگران سایر سطوح، افزایش به این ترتیب است: ۲۱ درصد به اضافه‌ی مبلغ ۸۳۵۹۶ تومان روزانه.

این سومین جلسه‌ی شورایعالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران بود.

خلاصه جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۲

پایه حقوق ۵۳.۰۸۲.۸۴۰ ریال

بن کارگری ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

حق مسکن ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال

پایه سنوات ۲.۱۰۰.۰۰۰ ریال

حق اولاد ۵.۳۰۸.۲۸۴ ریال

جدول-حقوق-و-دستمزد-۱۴۰۲

آیا مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش دستمزدها در سال ۱۴۰۲ منتشر شده است؟

پاسخ: خیر. اما براساس اعلام منابع معتبر از شورای‌عالی کار افزایش دستمزدها در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر می‌باشد:

کلیه سطوح مزدی (اعم از حداقل دستمزد یا سایر سطوح مزدی) در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۱٪ + روزانه مبلغ ۸۳.۵۹۶ ریال افزایش یافت.

حداقل دستمزد روزانه ۱.۷۶۹.۴۲۸ ریال تعیین شد (مبلغ ۵۳.۰۸۲.۸۴۰ ریال در ماه ۳۰ روزه و مبلغ ۵۴.۸۵۲.۲۶۸ ریال در ماه ۳۱ روزه).

همچنین مبلغ کمک هزینه مسکن ماهانه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال پیشنهاد شد.

مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار نیز ماهانه ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین شد.

مبلغ کمک هزینه عائله مندی ماهانه ۵.۳۰۸.۲۸۴ ریال به ازای هر فرزند).

پایه سنوات روزانه ۷۰.۰۰۰ ریال (ماه ۳۰ روزه ۲.۱۰۰.۰۰۰ ریال، ماه ۳۱ روزه ۲.۱۷۰.۰۰۰ ریال) تعیین شد.

مبلغ قطعی و سایر جزئیات در قالب بخشنامه مزد ۱۴۰۲ ابلاغ خواهد شد

آیا پایه سنوات سال ۱۴۰۲ همان مبلغ سال ۱۴۰۱ است؟

پاسخ: کارگرانی که سابقه کار آنها در سال ۱۴۰۲ در همان کارگاه به ۳۶۵ روز رسیده، روزانه مبلغ ۷۰.۰۰۰ ریال دریافت خواهند کرد.

اما کارگرانی که در سال ۱۴۰۱ پایه سنوات دریافت می‌کرده‌اند و هنوز در همان کارگاه مشغول به کار هستند، ابتدا از ۲۱٪ افزایش ( نسبت به ۷۰.۰۰۰ ریال) برخوردار می‌شوند و سپس مبلغ ۷۰.۰۰۰ ریال را بشرح که توضیح داده شد، دریافت خواهند کرد.

گفته می‌شود که درصد ۲۱٪ فقط باید روی سایر سطوح مزدی اعمال شود. یعنی حداقل دستمزد ها ۲۷٪ افزایش داشته اند و بقیه ۲۱٪ ، آیا این درسته؟

پاسخ: برابر مصوبه شورای عالی کار، در سال ۱۴۰۲ کلیه سطوح مزدی (اعم از حداقل دستمزد یا سایر سطوح مزدی) به میزان:

《۲۱٪ + روزانه ۸۳.۵۹۶ ریال نسبت به آخرین مزد روزانه سال ۱۴۰۱》

افزایش خواهند یافت.

در اینخصوص تفاوتی بین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی وجود ندارد.

جدول-دستمزد-1402

آیا مبلغ کمک هزینه مسکن در سال ۱۴۰۲ قطعی است؟

پاسخ: خیر، قانونا مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران، از سوی شورای عالی کار تعیین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. لذا مادامی‌که این مبلغ به تصویب هیات وزیران نرسیده است، قابل پرداخت نمی باشد.

حداقل حقوق و مزایای اداره کار سال ۱۴۰۲

شرح ماه ۳۰ روز 

حقوق پایه (روزانه) ۱.۷۶۹.۴۲۸

حقوق پایه (ماهانه) ۵۳.۰۸۲.۸۴۰ ۵۴.۸۵۲.۴۲۸

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن) ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰

حق مسکن ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰

پایه سنوات ۲.۱۰۰.۰۰۰ ۲.۱۷۰.۰۰۰

حق اولاد برای هر فرزند ۵.۳۰۸.۲۸۴ ۵.۳۰۸.۲۸۴

ماه ۳۱ روز

حقوق پایه (روزانه)  ۱.۷۶۹.۴۲۸

حقوق پایه (ماهانه)  ۵۴.۸۵۲.۴۲۸

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن)۱۱.۰۰۰.۰۰۰

حق مسکن  ۹.۰۰۰.۰۰۰

پایه سنوات  ۲.۱۷۰.۰۰۰

حق اولاد برای هر فرزند  ۵.۳۰۸.۲۸۴

نکات:

حق اولاد به کسانی تعلق می‌گیرد که حداقل ۷۲۰ روز سابقه بیمه داشته باشند.

محدودیت تعداد فرزند برای حق اولاد از تیرماه ۱۳۹۲ برداشته شد و دیگر محدودیتی ندارد.

پایه سنوات روزانه مبلغ ۷۰.۰۰۰ ریال است و به کارگرانی تعلق می‌گیرد که بیش از یک سال سابقه کار در کارگاه داشته باشند.

مبلغ هر ساعت اضافه کاری برای کارگران بدون سابقه در سال ۱۴۰۲ معادل: ۳۳۷.۹۵۴ ریال خواهد بود.

 مبلغ هر ساعت شب کاری کارگران بدون سابقه در سال ۱۴۰۲ معادل ۹۴.۴۹۹ ریال تصویب شد.

میزان افزایش پایه سنوات در سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

پایه سنوات من در سال ۱۴۰۱ روزانه ۷۰.۰۰۰ ریال بوده. یعنی از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ روزی ۷۰.۰۰۰ ریال پایه سنوات گرفتم. آیا از اول فروردین ۱۴۰۲ مبلغ پایه سنوات من میشه ۱۴۰.۰۰۰ ریال؟

پاسخ: اگر هنوز در همان کارگاه مشغول به کار هستید خیر، پایه سنوات شما از ابتدای سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۸۴.۷۰۰ ریال افزایش خواهد یافت.

سپس از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ روزانه مبلغ ۱۵۴.۷۰۰ ریال پایه سنوات دریافت خواهید کرد.

افزایش مبلغ روزانه دستمزدها در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۸۳.۵۹۶ ریال صحیح است یا روزانه ۸۳.۵۹۶ تومان؟

پاسخ: طبق اعلام منابع معتبر در شورای عالی کار، افزایش 《۲۱٪ + روزانه ۸۳.۵۹۶ ریال نسبت به آخرین مزد روزانه سال ۱۴۰۱》صحیح است.

شرکت ما در پایان هر سال تمامی حق و حقوق رو پرداخت میکند. سنوات، مانده مرخصی و …آیا باز هم باید پایه سنوات سال قبل ۲۱٪ افزایش بخورد و بعد عدد ۲۱۰ هزار تومان پایه سنوات اضافه بشود؟

پاسخ: از ابتدای سال ۱۴۰۲ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

مزد سنوات (پایه سنوات ) که در سال ۱۴۰۱ به کارگران پرداخت می‌شده‌است، در صورت تداوم اشتغال کارگر در همان کارگاه، از ابتدای سال ۱۴۰۲ مشمول افزایش ۲۱ درصد می‌شود.

کسی که در سال ۱۴۰۱ بیمه بیکاری با حقوق پایه دریافت می‌کرده، آیا در سال ۱۴۰۲باحقوق پایه ۱۴۰۲ بیمه بیکاری دریافت میکند یا همان حقوق پایه ۱۴۰۱را خواهد گرفت؟

پاسخ: در هر حال مجموع دریافتی‌مقرری‌بگیران بیمه بیکاری نباید از حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ کمتر باشد.

بنابراین حداقل مقرری بیمه بیکاری در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۳.۰۸۲.۸۴۰ ریال خواهد بود.

جدول محاسبه افزایش حقوق و دستمزد ۱۴۰۲ کارگران

 حقوق.jpg

فایل را اینجا دانلود کنید

دیگر رسانه ها

ارسال نظر