در وزارت کار چه خبر است؟ بررسی افزایش دستمزد ۱۴۰۲ با حضور ۳ وزیر

وزیر اقتصاد و وزیر صمت نیز به اعضای جلسه تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ ملحق شدند.

در وزارت کار چه خبر است؟ بررسی افزایش دستمزد ۱۴۰۲ با حضور ۳ وزیر

پای وزرای صمت و اقتصاد به جلسه شورای عالی کار باز شد/ ادامه بررسی افزایش دستمزد ۱۴۰۲ با حضور ۳ وزیر

درحالی که مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ کارگران در جلسه شورای عالی کار سیزدهمین ساعت بررسی را پشت سر می گذراند، از دقایقی پیش با حضور وزرای صمت و اقتصاد، جلسه وارد مرحله جدیدی شد.

درحال حاضر ۳ وزیر کار، اقتصاد و صمت در جلسه شورای عالی کار حضور دارند و نمایندگان کارگری و کارفرمایی، نقطه نظارت خود را مطرح می کنند و مذاکرات مزدی، درحالی ادامه دارد که دقایقی پیش، خبری از افزایش ۲۴ درصدی دستمزد کارگران که به صورت غیررسمی اعلام شده و در فضای مجازی منتشر شده بود، توسط معاون روابط کار وزارت کار، تکذیب شد.

 

دیگر رسانه ها

ارسال نظر