حقوق اسفندماه بازنشستگان واریز شد

از عصر دیروز تا امروز، حقوق اسفندماهِ تمام بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق لشگری به حساب‌شان واریز شده است.

حقوق اسفندماه بازنشستگان واریز شد

از روز گذشته واریز حقوق بازنشستگان لشگری آغاز شده است.

از عصر دیروز تا امروز «چهارشنبه ۲۴ اسفندماه»، حقوق اسفندماهِ تمام بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق لشگری به حساب‌شان واریز شده است.

عیدی این بازنشستگان با حقوق بهمن ماه پرداخت شده بود.

نمایندگان بازنشستگان لشگری می‌گویند: امیدواریم سال آینده متناسب‌سازی کامل اجرایی شود؛ رایزنی‌هایی با مدیران صندوق داشته‌ایم و وعده‌هایی به ما داده‌اند که امیدواریم به آن‌ها عمل شود.

منبع: ایلنا

دیگر رسانه ها

ارسال نظر