در سال ۱۴۰۱ چند نفر وام فرزندآوری گرفتند؟

بر اساس اعلام بانک مرکزی از ۳۱ فروردین تا ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ به ۷۹۰ هزار متقاضی وام فرزندآوری بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی از ۳۱ فروردین تا ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ به ۷۹۰ هزار متقاضی وام فرزندآوری بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شده است.

همشهری آنلاین نوشت: مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد: از ۳۱ فروردین تا ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ به ۷۹۰ هزار متقاضی وام فرزندآوری بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شده است.

امسال چند نفر وام فرزندآوری گرفتند؟

منبع: همشهری آنلاین

دیگر رسانه ها

ارسال نظر