واکنش عبدالناصر همتی به توافق ایران و عربستان

همتی رییس اسبق بانک مرکزی در واکنش به توافق ایران و عربستان نوشت: تفاهمات بین‌المللی آثار خود را بر کاهش انتظارات تورمی نشان می‌دهد، حتی در یک روز تعطیل.

واکنش عبدالناصر همتی به توافق ایران و عربستان

همتی رییس اسبق بانک مرکزی در واکنش به توافق ایران و عربستان نوشت: تفاهمات بین‌المللی آثار خود را بر کاهش انتظارات تورمی نشان می‌دهد، حتی در یک روز تعطیل.

عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی در توئیتی در واکنش به توافق ایران و عربستان و کاهش قیمت دلار نوشت: توافق با آژانس و عربستان دو اقدام مثبت بودند. تفاهمات بین المللی و تنش زدایی به تدریج آثار خود را بر کاهش انتظارات تورمی نشان میدهد، حتی در یک روز تعطیل! ادامه تعامل، از خانه تا جهان، رمز گشایش امور و پیش نیاز پیشرفت و توسعه کشور است.

عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی در توئیتی در واکنش به توافق ایران و عربستان و کاهش قیمت دلار نوشت: تفاهمات بین المللی و تنش زدایی به تدریج آثار خود را بر کاهش انتظارات تورمی نشان میدهد، حتی در یک روز تعطیل!

وی در توئیتی نوشت: توافق با آژانس و عربستان دو اقدام مثبت بودند.

تفاهمات بین المللی و تنش زدایی به تدریج آثار خود را بر کاهش انتظارات تورمی نشان میدهد، حتی در یک روز تعطیل!

ادامه تعامل،از خانه تا جهان، رمز گشایش امور و پیش نیاز پیشرفت و توسعه کشور است.

منبع: انتخاب

دیگر رسانه ها

ارسال نظر