این خودرو در هفته گذشته 50 میلیون تومان گران شد

خودروی برلیانس کراس ۱۳۹۸در بازار ۷۹۰ میلیون تومان معامله می شود قیمت این خودرو در یک هفته اخیر ۳۰ میلیون تومان رشد داشته است. همچنین این مدل برلیانس در این ماه ۹۰ میلیون گران تر شده است.

این خودرو در هفته گذشته 50 میلیون تومان گران شد

 خودروی برلیانس کراس ۱۳۹۸در بازار ۷۹۰ میلیون تومان معامله می شود قیمت این خودرو در یک هفته اخیر ۳۰ میلیون تومان رشد داشته است. همچنین این مدل برلیانس در این ماه ۹۰ میلیون گران تر شده است.

قیمت خودروها طی هفته گذشته شاهد افزایش قیمت شدید بوده است.

 خودروی برلیانس کراس ۱۳۹۸در بازار ۷۹۰ میلیون تومان معامله می شود قیمت این خودرو در یک هفته اخیر ۳۰ میلیون تومان رشد داشته است. همچنین این مدل برلیانس در این ماه ۹۰ میلیون گران تر شده است.

قیمت بازار برلیانس H۲۳۰ دنده ای با افزایش ۵ میلیونی در این هفته ۴۹۰ میلیون تومان شد. این خودرو در در هفته های اخیر رشد آرام قیمتی را داشته است اما قیمت آن نسبت به اول زمستان ۹۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

مدل اتوماتیک برلیانس H۲۳۰ در بازار ۶۳۰ میلیون تومان معامله می شود. این خودرو هم رشد ۱۰ میلیونی در یک هفته و ۶۰ میلیونی را در ماه اخیر ثبت کرده است.

بیشترین افزایش قیمت برلیانس را H۳۲۰ اتوماتیک ثبت کرد این خودرو در این هفته ۵۰ میلیون گران شد همچنین با مقایسه قیمت آن با اول دیماه رشد ۱۲۰ میلیونی را شاهد هستیم.

قیمت خودروی برلیانس H۳۲۰ دنده ای در بازار افزایش ۲۰ میلیونی داشت و به ۶۴۰ میلیون تومان رسید. قیمت این مدل در انتهای ماه گذشته ۵۷۰ میلیون تومان بود که نشان از افزایش ۷۰ میلیونی در دی ماه دارد.

پرطرفدارترین مدل برلیانس در بازار افزایش قیمت ۳۵ میلیونی داشت.برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک مدل ۱۴۰۰ که هفته گذشته با قیمت ۸۳۰ میلیون تومان معامل می شد این هفته به ۸۶۵ میلیون تومان رسید.این خودرو در این ماه ۱۱۵ میلیون تومان رشد قیمتی داشته است.

خودروی برلیانس H۳۳۰ دنده ای مدل ۱۴۰۰ در بازار ۶۵۰ میلیون تومان معامله می شود. این مدل برلیانس در این هفته ۱۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است قیمت این خودرو در یک ماه گذشته ۷۰ میلیون گران شده است.

منبع: اقتصاد آنلاین

دیگر رسانه ها

ارسال نظر