آغاز توزیع کالابرگ برای 10 کالای اساسی با قیمت شهریورماه + فیلم

مرتضوی وزیر کار گفت: بزرگترین تسویه بانکی بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی و به بانک‌های زیرمجموعه وزارت تعاون امروز انجام شد. ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به صندوق اجتماعی تأمین و پرداخت شد.

آغاز توزیع کالابرگ برای 10 کالای اساسی با قیمت شهریورماه + فیلم

مرتضوی وزیر کار گفت: بزرگترین تسویه بانکی بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی و به بانک‌های زیرمجموعه وزارت تعاون امروز انجام شد.  ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به صندوق اجتماعی تأمین و پرداخت شد.

دولت‌های قبلی در گذشته ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت برای دولت سیزدهم به جا گذاشته بودند که در این دولت تاکنون ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی تسویه شده است.

منبع: آخرین خبر

دیگر رسانه ها

ارسال نظر