ذخایر آبی کشور چقدر افزایش یافت؟ + عکس

با بارش‌های اخیر میزان برف در کشور معادل یک سوم کل ذخایر آبی سدهای کشور شد و بارش برف نسبت به سال گذشته ۷۱ درصد افزایش داشته است!

ارسال نظر