کمبود اسکناس در عابربانک‌ها | تصمیم بانک مرکزی برای مدیریت اسکناس اعلام شد

با تصمیم بانک مرکزی و برای مدیریت اسکناس‌ها، تا پایان سال فقط اسکناس یک میلیون ریالی در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد.

کمبود اسکناس در عابربانک‌ها | تصمیم بانک مرکزی برای مدیریت اسکناس اعلام شد

کمبود اسکناس در عابربانک‌ها با برنامه‌ریزی بانک مرکزی برای روز‌های پایانی سال برطرف خواهد شد.

میرزانژاد، ناظر پولی بانک مرکزی در استان‌های مازندران و گلستان گفت: با برنامه‌ریزی بانک مرکزی برای روز‌های پایانی سال، کمبود اسکناس‌های ۵۰، ۱۰۰ و ۵۰۰ هزار ریالی در عابربانک‌ها برطرف خواهد شد.

او با اشاره به کمبود برخی اسکناس‌ها درعابر بانک‌های مازندران گفت: با تصمیم بانک مرکزی و برای مدیریت اسکناس‌ها، تا پایان سال فقط اسکناس یک میلیون ریالی در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد.

میرزانژاد افزود: بانک‌ها برای تامین سایر اسکناس‌های مورد نیاز عابر بانک‌ها باید از منابع داخلی خود استفاده کنند.

ناظر پولی بانک مرکزی در استان‌های مازندران و گلستان گفت: ۴۰۰ میلیارد ریال اسکناس روزانه در خودپرداز‌های مازندران پرداخت می‌شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دیگر رسانه ها

ارسال نظر