ماجرای قطع سهمیه آرد نانوایی‌ها چیست؟

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان درباره اخبار مربوط به قطع سهمیه آرد نانوایی‌ها طی روز‌های اخیر، توضیحاتی ارائه کرد.

ماجرای قطع سهمیه آرد نانوایی‌ها چیست؟

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان ضمن تکذیب قطع سهمیه آرد نانوایی‌های اصفهان طی روزهای اخیر، این موضوع را شایعه دانست.

محسن ضیایی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان ضمن تکذیب قطع سهمیه آرد نانوایی‌های اصفهان طی روز‌های اخیر، این موضوع را شایعه دانست و گفت: تاکنون سهمیه آرد یک نانوایی هم در اصفهان قطع نشده است.

او افزود: تابه حال تخلف محرزی بین نانوایی‌های استان اصفهان مشاهده نشده هر چند که در هر صنفی ممکن است تخلفات موردی وجود داشته باشد، اما اینکه تعداد زیادی تخلف کنند که سهمیه آرد آنان قطع شود، تاکنون در استان نداشتیم.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان با اشاره به اینکه توزیع آرد برای نانوایی‌های استان روزانه و ماهانه بازنگری می‌شود، خاطرنشان کرد: هر ماه کارگروه‌های شهرستانی و استانی تشکیل جلسه می‌دهند، زیرا ممکن است منطقه‌ای به آرد بیشتر و منطقه دیگر به آرد کمتر نیاز داشته باشد و از این رو توزیع آرد مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

ضیایی با بیان اینکه ماهانه ۳۴ هزار تن آرد بین نانوایان یارانه پز در استان اصفهان توزیع می‌شود، ادامه داد: مرحله دوم مدیریت هوشمند نان در دو استان کشور به صورت آزمایشی در حال اجرا است  اما در استان اصفهان مشخص نیست و وزارت کشور در این باره تصمیم‌گیری می‌کند.

در استان اصفهان چهار هزار و ۴۸۴ نانوایی وجود دارد که بیش از ۹۰ درصد آن‌ها در مرحله اول هوشمند سازی یارانه آرد و نان به دیتگته‌های کارت خوان مجهز شدند.

پیش‌تر مشاور وزیر اقتصاد درخصوص اجرای مرحله دوم هوشمند سازی یارانه آرد و نان گفته بود که در فاز دوم هوشمند سازی، اگر عرضه آرد خارج از شبکه صورت گیرد، با متخلف برخورد می‌شود و دیگر هیچ امکانی برای تأمین آرد توسط نانوا وجود نخواهد داشت.

منبع: مهر

دیگر رسانه ها

ارسال نظر